torsdag, maj 21

Öppet brev till media och allmänhet från Thomas Möller

Gällande debatten i media om mitt sjukdomstillstånd samt min sjukskrivning de senaste tio åren vill jag anföra följande.

Jag är väldigt tacksam och glad att ni tar er tid och bemödar er att skriva om mitt hälsotillstånd. Här kommer nu en förklaring en gång för alla om vad som är sant i hela den här historien.

Jag har varit sjukskriven i ca 10 år för diverse åkommor. Nu har jag målats ut som en bidragsfuskare som inte varit berättigad till sjukpenning på grund av att mina skador skall vara påhittade. Det faktum att försäkringskassan tillfälligt dragit in mitt sjukbidrag grundar sig enbart på att skattemyndigheten tror och påstår att jag skulle ha bedrivit näringsverksamhet under min tid som sjukskriven och har ingenting med mina skador eller sjukdomar att göra. Det skall även påpekas att jag inte bedrivit någon som helst form av näringsverksamhet eller arbetat på annat sätt som skattemyndigheten tror.

Jag har lämnat redogörelse för allt vad det gäller min privata ekonomi. Faktum är att skattemyndigheten inte har några som helst belägg för att jag skulle ha bedrivit någon form av näringsverksamhet i Sverige eller utomlands. Skattemyndigheten har ombetts precisera vilken näringsverksamhet jag skulle bedrivit. Detta har skattemyndigheten underlåtit sig att göra trots flertalet förfrågningar från mitt juridiska ombud.

Mina sjukjournaler omfattas av sekretess precis som alla andras, detta till trots har det påståtts att jag skulle vara sjukskriven för en ryggskada. Dock kan jag nämna att anledningen till min sjukskrivning omfattar betydligt mer än en ryggskada samt att jag är sjukskriven av en läkare på vårdcentralen samt av försäkringskassan förtroendeläkare. Härtill har jag genomgått en diagnostisk undersökning för försäkringskassans räkning under fyra veckor. Jag har även haft ett flertal möten med försäkringskassan och dess förtroendeläkare under dessa år gällande min arbetsförmåga där försäkringskassan konstaterat att jag skall vara sjukskriven på heltid. Mina skador är obestridliga, väldokumenterade i samtliga instanser och aldrig ifrågasatta.

Flertalet artiklar åsyftar att på falska grunder måla ut mig som en bidragsfuskare. Vissa så kallade journalister bedriver en systematisk och organiserad förföljelse av mig och kränker min person. Denhär typen av så kallad journalistik är både demokratifientlig och systemhotande ur flera synvinklar. En journalist måste förväntas att skriva sanningen eller åtminstone göra ett gott försök. Samtidigt förväntas en journalist att vara källkritisk för att inte gå andras ärenden och bilda en egennyttig opinion. Allmänheten har ett stort intresse i att nyheter publiceras med sanningsenliga uppgifter, bla för att bibehålla förtroendet för journalistkåren. Vissa artikelförfattares verksamheter är således inte bara ett angrepp på yttrandefriheten utan angriper även hela mediesfären kollektivt. Det finns de som ständigt missbrukar sin ställning som journalist för att skapa skandalrubriker och detta är något som inte ligger i linje med god journalistisk sed.

Efter som det inte finns några negativa saker att skriva om mig diktar vissa i stället upp historier för att begå ett karaktärsmord på mig. Det påstås ofta att jag söks för en kommentar i artiklar men det kan nog bara vara för formens skull. Ni låter mig sällan eller aldrig komma till tals och få försvara mig mot lögner och förtal. Jag har stort förtroende för en del journalister men det finns vissa som bedriver som är svårt att acceptera och inte har någon förankring i god journalist sed.

Med vänliga hälsningar

Thomas Möller

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar