fredag, maj 29

JO lägger ner mc-gängsanmälan

JO tar inte upp den anmälan som nättidningen Paybacks chefredaktör gjorde gällande tre kommuner som gjort fastighetsaffärer för att förhindra mc-gäng att etablera sig i kommunerna.


Ystad, Sandviken och Linköping anmäldes i april av nättidningen Payback chefredaktör.

JO tar dock inte upp frågan. Så här skriver man till anmälaren:

″Kommunerna har på vissa områden en vidsträckt självbestämmanderätt. Enligt de regler som gäller för JO:s verksamhet ska JO vara återhållsam att uttala sig i frågor som hör till dessa områden. JO har över huvud taget inte tillsyn över ledamöter i kommunfullmäktige. Det som ni tagit upp i er anmälan hör till ett av områdena för den kommunala självstyrelsen. Er anmälan föranleder mot bakgrund härav inte någon åtgärd från JO:s sida."
http://www.fsve.se/dev/article.php?id=3116

Redovisning av Paybacks anmälan avseende kommunala köp av "mc-klubbsfastigheter"

2009-05-28
http://www.newsdesk.se/pressroom/naettidningen-payback/pressrelease/view/roerande-paybacks-anmaelan-avseende-kommunala-koep-av-mc-klubbsfastigheter-298001

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar