onsdag, maj 6

Förtydligande angående "Sverigemodellen"

JÖNKÖPINGS LÄN | I onsdagens tidning fanns en text om mc-klubbar i länet som är anslutna till nätverket ”Sverigemodellen”, som styrs av Hells Angels.
Artikeln har lett till starka reaktioner från läsare och då speciellt rubriken, ”Mc-klubbar i länet stöttar Hells Angels”, som ger det felaktiga intrycket av att klubbarna aktivt stödjer Hells Angels genom sitt medlemsskap.
Detta var inte syftet med artikeln, och det har heller inte täckning i texten. Även polisen har fått upprörda samtal till sig och vill förtydliga hur de ser på Sverigemodellen och de som är anslutna till den.
– Vi från polisen vill inte trycka på att de här klubbarna stöttar Hells Angels. De är medlemmar i Sverigemodellen som högst upp styrs av Hells Angels, men de är inte anslutna till den klubben och vi sätter absolut inga likhetstecken mellan dem, säger Jan Tengbro, chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Jönköpings län.
Finnveden Nu ber om ursäkt för detta.
Kommentarer (1)


...
skriven av Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback, May 06, 2009
All heder åt de tidningar som nu förtydligar och tar tillbaka de skrivningar, i avsikt att misstänkliggöra och kriminalisera mc-kulturen, som använts mot länets mc-klubbar ifrån polisiärt håll. Detta är ju inte första gången dessa argument riktas mot mc-klubbar.Mer eller mindre exakt samma ord och uttalanden riktades mot Dalarnas mc-klubbar: http://www.dt.se/brottsplats/article349096.ece , redan 2008-09-08.Det är nu hög tid att allmänheten på allvar får upp ögonen för alla de ljusskygga och subtila formerna av desinformation och illvillig propaganda som polisen länge riktat mot mc-klubbarna. Det finns nämligen inga kriminella mc-klubbar.Det finns bara individer inom klubbarna som i egen regi utför brottsliga handlingar! Läs Nättidningen Paybacks artikel: "Sanningen om bikerkriminaliteten" och kom ut med en helt ny syn på mc-klubbarna. Fjärran från alla propagandautspel från polisens sida.Här kan du för första gången, i svart på vitt, ta del av den osminkade sanningen kring bikerkriminalitetne över åren. Siffror sammanställda från två, oberoende, staliga undersökningar ger bevis för att polisen ljuger om mc-kriminaliteten!Läs och bliv upplyst!
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar