onsdag, juni 3

Östergötland kraftsamlar mot organiserad brottslighet

BROTT En specialstyrka med uppgift att bekämpa organiserad brottslighet är under bildande i Sverige. Styrkan ska ledas av rikskriminalen i Stockholm. En av verksamhetens aktionsgrupper håller nu på att byggas upp i Östergötland.
De åtta aktionsgrupperna – som tillsammans ska utgöra vad man kallar "ett nationellt underrättelsecenter" – ska bekämpa all slags organiserad brottslighet i Sverige.
Det kan handla om allt från kriminella mc-gäng, till ligor som sysslar med utpressning, grova vapenbrott, människohandel och ekonomisk brottslighet.
En av aktionsgrupperna ska finnas i Östergötland. Den ska bestå av en samling specialister med olika kompetenser.
Rekrytering pågår
Några av medlemmarna rekryteras från polisen. Men flera andra samhällsaktörer ska också finnas representerade, såsom åklagarmyndigheten, kronofogdemyndigheten, skatteverket, tullverket, kustbevakningen, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården och säkerhetspolisen.
Exakt hur många och vilka som ska vara med i gruppen är man från polishåll i dagsläget väldigt förtegen om.
http://ostgota.lokaltidningen.se/article/20090603/ARTIKLER/594116845

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar