söndag, juni 28

Skurkar som vill tvätta pengar kommer snart till Finland för risken att åka fast här än i till exempel Estland är mycket lägre.


Därför föreslår myndigheterna att polisen ska få längre tid på sig att undersöka fall av penningtvätt.

Man befarar att kriminella från de baltiska länderna hellre kommer till Finland för att tvätta sina pengar eftersom lagstiftningen är mer skärpt i Estland. Det samma gäller risken för att åka fast, skriver Kaleva.

Därför vill nu Ledningsgruppen för bekämpning av ekonomiska brott att den finska lagstiftningen om penningtvätt blir strängare. Polisen behöver längre tid på sig att utreda fall av penningtvätt. Polisen vill kunna frysa misstänkta pengar i framtiden i 90 dagar jämfört med nuvarande sju dagar.

Myndigheterna vill också att bevisbördan omvänds, det vill säga att den misstänkte själv måste bevisa sin oskuld. Det här skulle i det här fallet betyda att man inte längre är oskyldig tills motsatsen bevisats, vilket Martin Scheinin, professorn i internationell juridik vid Europeiska universitetsinstitutet, ställer sig kritisk mot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar