tisdag, juni 23


Ännu en klubb har beslutat att aktivt stödja (finansiera) Nättidningen Paybacks arbete för bikerkulturen, för att informera omkring bikervärldens begrepp, drivkrafter och mekanismer samt att ta strid mot alla orättfärdiga anklagelser som riktas mot kulturen och dess medlemmar. All heder åt Savages MC, Karlshamn!!

Se vidare: http://www.payback.name/sponsorer.html

Jag mottar en skrälldus mejl från klubbar som berömmer nättidningen och det arbete som utförs i ABATE Sveriges och Nättidningen Paybacks arbete. Frågan är därför varför inte långt fler klubbar, företag verksamma inom bikervärlden, organisationer och privatpersoner aktivt medverkar till finansieringen och därmed tryggandet av Paybacks framtida fortlevnad. Ty Payback är helt och hållet beroende av utifrån kommande finansiering. Så låt oss alla hjälpas åt att trygga Nättidningen Paybacks fortlevnad!
Peter Schjerva för ABATE Sverige och Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar