onsdag, juni 24

en hel rad nya påbud i avsikt att inskränka bikern och bikerklubbarnas verksamhet och liv

För alla bikerpolitiskt intresserade och engagerade kan jag nu informera om att Eskilstuna kommuns "Tillägg till alkoholpolitiska riktlinjer" nu ligger uppe on-line för vem som helst att ta del av: http://eskilstuna.se/templates/Page____17707.aspx , prokoll 2009-06-17, sid 32--. Detta är de riktlinjer som är tänkt att förbjuda användandet av mc-västar på krogen.

Bikervärlden kommer självklart inte bara stillatigande att acceptera denna inskränkande åtgärd då den isåfall bara kommer att bli den första av en hel rad nya påbud i avsikt att inskränka bikern och bikerklubbarnas verksamhet och liv.

Den som tror att detta bara är en oväsentlig del då bikerlivet inte handlar om att gå på krogen har i och för sig en punkt däri. Men, och det är ett stort men: Detta är ingen isolerad händelse eller åtgärd och accepterar vi den utan strid kommer allt fler att följa.

För att förändra verkligheten för bikers måste vi ta strid här och nu, i stort och smått! Så, replik följer! Peter Schjerva för ABATE Sverige och Nättidningen Payback

**********************************************************

KSKF/2009:276

§ 119
Tillägg till alkoholpolitiska riktlinjer - regler
avseende olägenheter ifråga om ordning och nykterhet

Beslut

I de alkoholpolitiska riktlinjerna sidan sex-sju, under rubriken alkoholpolitiska olägenheter, görs ett tillägg efter det näst sista stycket enligt följande.

På restauranger i Eskilstuna kommun ska gästerna inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö för gäster och anställda.

Gäster får aldrig avvisas från en restaurang på sådana grunder eller under sådana omständigheter att det kan utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen.Ärendebeskrivning
En samverkansgrupp mellan kommunen och polismyndigheten bildades under våren 2009,
där ett uppdrag var att tillsammans med krögarna skapa en gemensam alkoholpolicy för att skapa en säker och positiv miljö för gäster och anställda.

I metoden ansvarfull alkoholservering, utarbetad av Statens Folkhälsoinstitut där bland annat utbildning för restaurangpersonal ingår, ingår också att få restaurangerna att utarbeta en egen policy för sin restaurang med dess speciella förutsättningar.

Vissa policyregler bör vara likalydande för alla restauranger. Vid en träff med centrumrestaurangernas företrädare diskuterades policyregler och en stark önskan från restaurangernas sida var att begreppet vårdad klädsel av ordningsskäl skrivs in i kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Man anser att det skulle vara ettstöd för restaurangerna att ha kommunens riktlinjer att hänvisa till vid de tillfällen då diskussion uppstår avseende klädsel och ordning.

Arbetsmarknads- och familjenämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den
11 juni 2009.

Kommunstyrelseförvaltningen har den 10 juni 2009 inkommit med en skrivelse i
ärendet.

Omröstning
Ordföranden föreslår följande omröstningsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. Kommunfullmäktige godkänner omröstningspropositionen. Vid omröstningen avges 50
ja-röster och 28 nej-röster.

2 kommentarer:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=ZGCSVOc7DyY
  das boot
  på Das Boot U-båten, var det bara en som överlevde.resten dog.
  //marie baardh

  SvaraRadera
 2. Fy fan! nu börjar man blir riktigt mörkrädd.
  Har inte detta fått helt frl proportioner?

  SvaraRadera