söndag, juni 7

Upprop till stöd för bikerrörelsen!

Förföljelsen av mc-klubbarna har spridit sig ifrån mc-evenemang och klubbhus ut på gatorna till krogar, kommunkontor, massmedieredaktioner och kampsportsarenor. Det är inte längre en fråga om att lagföra individer, utan det är en fråga om förintelse av en icke önskvärd kulturyttring. En kulturyttring som sticker i ögonen på makthavarna, inte på grund av dess uppgivna kriminalitet, utan för dess synliga utmaning av samhällets bestående värden.Ty vad bikerklubbarna erbjuder är ett alternativt levnadssätt. I ett samhälle som alltmer upplöses och där alla moral- och hedersbegrepp för länge sedan avrättats till förmån för en krass och egoistisk mobbing- och shoppingkultur ställer bikerklubbarna sin moral- och hederslära.
http://newsmill.se/artikel/2009/06/06/upprop-till-stod-bikerrorelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar