onsdag, juni 17

Den falska hotbilden mot polisen är ett symtom på något mycket sjukare!


Med anledning av Brå-rapport 2009:13, Otillåten påverkan mot åklagare och domare, samt den tidigare i år publicerade rapporten 2009:7, Polisens möte med organiserad brottslighet, måste jag för mc-kulturens räkning gå i svaromål och peka på ett antal faktorer som utgör symptom på en dold agenda och något mycket sjukare som lever i bakgrunden av dessa rapporter.
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/den-falska-hotbilden-mot-polisen-aer-ett-symtom-paa-naagot-mycket-sjukare-303047

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar