måndag, maj 25

Myten om mc-klubbarnas systemhotande verksamhet!

Polis och politiker har de senaste åren börjat tala alltmer i termer av systemhotande brottslighet när det avser mc-klubbar. Förutom det faktum att mc-klubbar inte utgör några brottsliga organisationer (vilket jag bemöter på många andra platser i boken) reser detta uttryck snarast nya frågor.

Låt oss börja med en historisk tillbakablick och jämförelse mellan USA, Tyskland, England, Danmark och Sverige. Tre av de fyra stora mc-klubbarna har länge samexisterat, sida vid sida i dessa länder. I USA etablerades Bandidos sist, 1966. I Tyskland har Hells Angels funnits sedan 1973, i England från 1969 samt i Danmark sedan årsskiftet 1980/81. I Sverige blev Dirty Dräggels upptagen i Hells Angels 1993, Bandidos etablerades 1995 och Outlaws MC under 2001.Inte i något annat land har mc-klubbarnas närvaro haft någon som helst inverkan på det omgivande samhället, dess struktur eller system, trots att de varit verksamma en betydligt längre tid än i Sverige. Skulle då fjorton års närvaro i Sverige inneburit något så mycket mer, farligare eller annorlunda? Självfallet inte. Klubbarna har exakt samma organisation finansiering, interna regler och verksamhet var än de verkar och finns!

Vad är då den stora skillnaden gentemot Sverige? Då vi således fastslagit att mc-klubbarna är identiska måste skillnaden istället stå att söka dels ibland de som satts att upprätthålla lag och ordning i landet Sverige samt dels inom själva det samhälle och system bikerklubbarna är verksamma i.

Detta om vi påstår att cirka 400 individer, från tre olika mc-klubbar tillsammans, så enkelt kan sätta allt som byggts upp under hundratals år i gungning. Har vi verkligen så värdelösa politiker och en så tand- och menlös militärmakt att landet så enkelt kan tvingas på knä, kapitulera och ge upp för en numerärt totalt underlägsen fiende?

http://www.newsdesk.se/pressroom/naettidningen-payback/pressrelease/view/myten-om-mc-klubbarnas-systemhotande-verksamhet-296753

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar