lördag, maj 9

Det absurda i att begreppet kriminella mc-gäng inte är förtalsgrundande!

Nu går vi till angrepp på allvar för bikers rättigheter och lägger upp en uppmaning till stöd för våra lika rättigheter att slippa bli förtalade såsom "kriminell mc-gäng". http://www.newsdesk.se/pressroom/naettidningen-payback/pressrelease/view/det-absurda-i-att-begreppet-kriminella-mc-gaeng-inte-aer-foertalsgrundande-293045

Det absurda i att begreppet kriminella mc-gäng inte är förtalsgrundande!

För att börja ifrån början var anldeningen till förtalsanmälan att jag ville ha prövat om det verkligen var förenligt med svensk lag att, utan att förete några som helst bevis för riktigheten, rikta anklagelser som kriminella mc-gäng, kriminella nätverk m.fl. mot mc-klubbar. Beslutet från JK är daterat den 2009-02-06 och konstaterar: Justitiekanslern inleder inte förundersökning.

Motivationen till beslutet lyder som följer: "Förtal innebär att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Brottet förtal kan endast rikta sig mot fysiska personer och kan inte avse kollektiva enheter eller juridiska personer. Det krävs således att en enskild person kan anses utpekad till följd av ett visst uttalande för att det skka kunna vara fråga om ett förtalsbrott. Förtal av tex. En motorcykelklubb eller ett kollektivt begrepp som t.ex. MC-gäng är därför inte möjligt. På grund av det anförda ska förundersökning inte inledas."

Så långt Justiekanslern. Vad kan vi då dra för slutsatser av detta beslut? Utefter Jusitiekanslerns beslut har vi fått ett vägledande beslut att mc-klubbar eller ett kollektivt begrepp såsom mc-gäng inte kan vara förtalsgrundande, då det skall krävas att en enskild person kan anses utpekad till följd av ett visst uttalande. Således är det nu fritt fram juridiskt för bikerkulturen, och dess företrädare, att systematiskt göra detsamma som polisen i åratal gjort mot oss, att kalla svensk polis för vad den i samma rättvisans namn är nämligen en kriminell organisation. Så vänder vi och riktar deras eget vapen emot dem själva!

Har vi då någon grund för vår anklagelse att kalla svensk polis för en kriminell organisation? Ja, exakt densamma som polisen har för att anklaga mc-klubbar för att vara kriminella organisationer, nämligen enskilda individers (läs:polismäns) kriminalitet. Såsom enskilda överträdelser som kvalificerar poliskåren som helhet att kallas för en kriminell organisation, alltså samma kriterier som polisen använt för att stämpla mc-klubbar som kriminella, plockar jag ut ett antal uppmärksammade fall:2009 Skånepolisen. För att ha använt namnen "Neger Niggersson" och "Oskar Neger" under utbildningsinsatser. Ett solklart brott mot diskrimineringslagen!2009 En video avslöjade enskilda polismän i samtal användande uttryck som "blattajävlar" och "apajävlar" angående ungdomar i Rosengård. Ännu ett solklart brott mot diskrimineringslagen!2008 En enskild polisman kallar en taxichaufför i Stockholm för "blattajävel".2007 En anslagstavla hos citypolisen i Stockholm med foton på polisapiranter utsätts för rasistiskt klotter. Bilder på fyra aspiranter med utländskt namn eller utseende stryks över.

Mer bevis? Ja, jag väljer här att även publicera en lista som tillställts mig av Corruptio: http://corruptio.blogg.se/:
Polisassistent, 36, Malmö Dömd: Misshandel, tjänstefel, 2000. I dag: Polisinspektör.-Polisinspektör, 39, Jönköping Dömd: Tjänstefel, 2000. I dag: Polisinspektör.-Polisassistent, 31, Haninge Dömd: Tjänstefel, 2005. I dag: Polisassistent.-Polisinspektör, 41, Vällingby Dömd: Misshandel, förolämpning, 2003. I dag:Polisinspektör.-Polisassistent, 31, Stenhamra Dömd: Misshandel, 2000. I dag: Kommissarie.-Polisinspektör, 39, Huddinge Dömd: Tjänstefel, 2005. I dag: Polisinspektör.-Polisinspektör, 60, Rinkaby Dömd: Misshandel, 2006. I dag: Polisinspektör.-Polisinspektör, 50, Töreboda Dömd: Ofredande, 2002. I dag: Polisinspektör.-Polisinspektör, 44, Rimbo Dömd: Misshandel,1998. I dag: Polisinspektör.-Polisassistent, 44, Haninge Dömd: Grovttjänstefel,narkotikabrott,olaga vapen-innehav,misshandel,ofredande,1994.-Polisinspektör, 49, Stenhamra Dömd: Ofredande, 2003 . I dag: Polisinspektör. -Polisassistent, 38, Göteborg Dömd: Misshandel,1996. I dag: Polisinspektör.-Polisassistent, 44, Göteborg Dömd: Misshandel,1994.-Polisassistent, 32, Kramfors Dömd: Misshandel,1994. I dag: Polisinspektör.-Polisassistent, 32, Mölndal Dömd: Misshandel,1994. I dag: Polisinspektör.-Polisassistent, 28, Solna Dömd: Misshandel, 2005. I dag: Polisassistent.-Polisinspektör, 41, Linköping Dömd: Misshandel, 2004. I dag: Polisinspektör.

Således uppmanar jag här och nu alla ni som normalt inte sympatiserar med bikers och mc-klubbar men som vurmar för ett jämlikt och demokratiskt samhälle, att hjälpa oss med att åstadkomma en lagstiftning som tar hänsyn till allas rätt att undkomma förtal i skrift såväl som tal, i media såväl som i alla former av det offentliga rummet.Låt oss ta gemnsamma tag för att inte bara religösa, homosexuella och etniska grupper skall ha rätt att gå fria från förtal utan även alla andra gtrupperingar i samhället.

Genom att vända våra meningsmotståndares vapen emot dem själv och använda förtalet såsom ett medel i kampen för att få till stånd en lagändring. En lagändring som gör det lika förbjudet att förtala en organisation, eller kollektiv sammanslutning som en enskild person. Den första delen i detta projekt är nedanstående skrift, gissa vem? En gåta som om den syftat på en enskild person fallit direkt under åtal men som nu går helt straffri. Så för att tydliggöra det orimliga och absurda i att förtal av skilda kollektiv idag inte är straffbelagt, och för att i akt och mening provocera fram ett sådant förbud väljer jag härmed att publicera nedanstående text:

Gissa vem?

Jag är inte författare i ordets egentliga mening och kommer heller aldrig att så bli. Jag är skriftställare som brukar den uttrycksform som vid tillfället bäst gagnar den sak och det mål jag kämpar för. Ibland poesi, ibland prosa, andra gånger igen pamfletter, liknelser eller humor. Här nedan begagnar jag mig helt skamlöst av satirens form då den formen, just i detta fallet, ger mig störst utrymme att uppnå målet med just denna skrivelsen. Så gissa vem jag syftar på:

...tillhör gruppen skrivkunniga halvapor. En lätt utvecklingsstörd variant av människoaporna som helt förbigåtts av evolutionen. Denna säregna genvariant har igenom historien med oerhörd iver hängivit sig åt inavel och incest under parollen: Sex bör hållas inom kåren.

Ty så hände det sig, gång på gång genom historien, att inavlade släktingar möttes, parade sig och resultatet blev att det föddes en än dummare avkomma. För när IQ badboll parar sig med IQ fiskpinne framodlas ofrånkomligen en livsoduglig, mental krympling, som i sin tur via en för rasen livsnödvändig anal magnetism lockar till sig en annan hanne ur kåren. Rasens honor är istället högpotenta skitmagneter som följer den urgamla lagen: Skit dras till skit!
Hur dum är då egentligen den idag levande, nedgraderade version av sina ursprungliga förfäder? Vi kan väl säga så här att vi pratar om en art som överstimuleras av mjölkkartongens bokstavsuppsättning. Vi pratar om en art vars medlemmars fulla hjärnkapacitet inte räcker för att uttyda en pekboks gåtfulla innebörd. Till allas lycka, då samhället på så sätt slipper ifrån ett livslångt vårdengagemang, inskränker sig anställningsprovet till att sätta x på den streckade linjen för namnunderskrift för att bli både anställd, antagen, godkänd och examinerad i den specifika yrkeskategori, den riktade avelsåtgärden syftat att nyrekrytera till.

Du, imbecillens moder: Misströsta dock inte. Det finns exempel på ...med en osedvanligt tidig utveckling...som kunnat avvänjas med brösten redan i sexårsåldern; som tagit sina första stapplande steg innan de är tio år fyllda; som framsagt sina första, enkla ord i samband med konfirmationen och klarat av en fullständig mening till myndighetsdagen. Så hav tröst. Det är inte helt säkert att det foster du frambringat via en alltför intim lekvariant av mamma, pappa, barn med sin bror, nödvändigtvis blir en höjdare inom denna yrkeskategori. En sådan brukar ju vara osedvanligt sen i sin utveckling och knappast ens vid pensionen förmått krysta ut sin första intelligenta tanke. Det blir kanske en vanlig fotpatrullerande imbecill bara! Kan du gissa vem?

Denna text är nättidningen Paybacks eget svar på förtal! En klart provocerande text i avsikt att peka på det absurda i att förtalsbegreppet inte kan avse kollektiva sammanslutningar.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

--
Upplagd av Payback på www.Payback.name den 5/09/2009 06:19:00 em

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar