lördag, juni 13

Väsentligt minska nyrekryteringen till kriminella gäng i Gbg

Ung & Trygg och Kunskapscentrum för organiserad brottslighet arbetar förebyggande för att förhindra att unga människor hamnar i klorna på äldre killar som vill dra in dem i brottslighet.
Skolans personal är ofta duktig på att se signalerna på ett tidigt stadium och kan då koppla in såväl polis som socialtjänst. Fältassistenterna kan fånga upp problem för såväl enskilda ungdomar som ibland hela familjer.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=500847

1 kommentar: