torsdag, maj 14

Dagens Paybackinlägg på Newsdesk rör frågan hur det kommer sig att saker och företeelser som är högst normala i andra sammanhang och för andra människor plötsligt framställs såsom ytterst suspekt när samma händelser och företeelser dyker upp inom bikerkulturen.

Avsiktliga missförstånd och omtolkningar

Hur kommer det sig att saker och företeelser som är högst normala i andra sammanhang och för andra människor plötsligt framställs såsom ytterst suspekt när samma händelser och företeelser dyker upp inom bikerkulturen? Det skall vi granska i denna artikeln. Ty när det kommer till mc-klubbar upphör plötsligt människors logik och rationella tänkande och hjärnan går igång med att omtolka verkligheten för att göra vardagliga händelser och handlingar till något suspekt som ytterligare kan misskreditera mc-kulturen och dess företrädare.

I artikeln http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4473419 ”Med våldet som vapen” uttalar Torsten Angervåg, chefsåklagare:"De ska bland annat skura golv, bädda sängar och gå ut med sopor. - Den här listan är ett tydligt exempel på att de utnyttjas. Att de får utföra förnedrande "slavjobb" och smutsiga arbeten som de inte kan säga nej till."
Är inte bädda sängen, skura golv och gå ut med sopor något som alla gör till vardags? I vilken värld lever åklagaren som gör denna bedömning att vissa hushållssysslor är förnedrande slavjobb? Har han då alltid hushållerska till att utföra alla dylika sysslor? Betraktar han då följaktligen henne såsom sin slav? Är hans eventuella hustru, en person han håller såsom slav och utnyttjar för förnedrande hushållssyslor? För på något annat sätt är det svårt att tolka hans uttalanden! Någonstans har misstänkliggörandet av mc-klubbar nu verkligen spårat ur vilket torde vara uppenbart för alla personer med tankeverksamheten intakt.

Nästa exempel är lika märkligt det: ”I blanketten ställs bland annat frågan: Är du tidigare straffad eller misstänkt för något brott? - Frågan är ett så obehagligt konkret exempel på att det handlar om en genomkriminell organisation, säger Torsten Angervåg.” Varför det? Varför kan inte fallet vara som så att man gör en förberedande bedömning av personens karaktär och att man inte vill ha in personer med viss sorts bakgrund, att man vill undvika framtida överraskningar? Arbetsgivare ställer ofta likande frågor till en arbetssökande + att de i allt större utsträckning begär utdrag ur brottsregister rörande personen i fråga. Ger det då i samma grad underlag för att bedöma alla dessa arbetsgivare såsom genomkriminella? För nog måste väl samma handlingar skola bedömas på samma sätt oberoende vem som utför desamma? Annars är det ju inte handlingen som står i fokus utan den handlande vilket då måste vara frågan om diskriminering!

Den sista märkligheten jag vill ta upp är Fredrik Gunnarssons kommentar till min artikel: Begreppen "kopplingar till" eller "anknyning till" http://www.second-opinion.se/so/view/225 . Han skriver: ”I aktuell artikel säger man att en klädstöld misstänks ha "kopplingar till" kriminella mc-gäng och närmare bestämt Hells Angels. Man har redan gjort en mängd razzior i Göteborgsområdet och gripit flera personer som umgås i mc-klubbskretsar. Vad är då felet med att säga att stölden har "kopplingar till" kriminella mc-gäng? Det är ju ett faktum?”
Artikeln Fredrik hänvisar till kan läsas på: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4944958

Fredriks kommentarer är felaktiga både i sak och logik. Att vid en klädstöld misstänka enskilda medlemmar medför på intet sätt att att stölden har kopplingar till en mc-klubb. (Jag gör reservation här ikring faktum om någon som är misstänkt faktiskt är medlem eller ej, vilket jag inte vet. Det är dock inte det som är pudelns kärna i detta sammanhanget) Att enskilda medlemmar i så fall kan misstänkas för brottet innebär inget mera än att enskilda personer begått handlingen. Att de råkar vara medlem i en klubb är fullständigt irrelevant i saken. Om två olika medlemmar i en golfklubb skulle misstänkas för skattebrott eller bokföringsbrott skulle väl aldrig beskrivas som att ekonomiska brott med koppling till Putt-in Golfklubb i Lidingö misstänks för ekonomiska oegentligheter, eller hur? ”Kopplingar eller anknytning till” finns således inte. Enskilda personer begår brott! Så det är inget faktum att stölden har koppling till en mc-klubb! Klubben är inte åtalad för någonting, enskilda personer är. Och vad mera: I Sverige har vi inte ens någon kollektiv straffrätt. Således, är detta bara ett sätt att misskreditera mc-klubbar på ett sätt som skulle vara uteslutet vad gäller alla andra föreningar och sammanslutningar i Sveriges land! Det finns ingen anledning överhuvudtaget att ens beröra det faktum att personen ifråga är medlem i någon förening då brottet bara berör och har utförts av honom personligen!

Peter Schjerva

Länk för att spara och skicka vidare eller tapetsera väggen: http://www.newsdesk.se/pressroom/naettidningen-payback/document/view/avsiktliga-omtolkningar-och-missfoerstaand-roerande-bikerkulturen-4301

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar