tisdag, april 21

Så kom det då till sin spets. Att en "välrenommerad" medborgare beslogs med s.k koppling och anknytning till mc-klubb. ......... Huvaligen!


Som svar på artikeln: "Kommunalrådets HA-koppling försvaras"
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4580022 postade Payback följande inlägg:

Så kom det då till sin spets. Att en "välrenommerad" medborgare beslogs med s.k koppling och anknytning till mc-klubb. Så fick vi då exempel på det absurda i dessa begrepp när vanligt folk misstänkliggörs och kopplas samman med saker de inte har med att skaffa. Så kan det kanske också gå upp för vanligt folk att dessa kopplingar är djupt orättfärdiga och stämplar klubbar såväl som individer för något som andra gör. ”Anknytning till”och ”koppling till”. Begreppen är helt och hållet ihopdiktade av polisen i syfte att misskreditera hela bikerkulturen. Ett verktyg att anklaga bikerklubbar för handlingar, brott eller gärningar de överhuvudtaget inte har med att göra. En klubb gör ingenting, planerat, beslutat och sanktionerat, tillsammans med någon klubben utomstående. I en bikerklubb är man antingen medlem, hangaround eller prospect, eller är man ingen och ingenting alls. Enbart utomstående och har som sådan ingenting med klubben och dess aktiviteter att skaffa.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback


Som svar till signaturen "Nattmackan" rörande artikeln: "Kriminellt fuskande" http://www.nt.se/debatt/diskutera.aspx?categoryid=28543&threadid=5120005 postade Payback följande svar:

Visst har alla rätt att ha en annan åsikt men inte vare sig att döma på någon på förhand eller att stämpla klubbar såsom kriminella för att enskilda individer gör brottsliga handlingar. Jag har inte uttalat att någon skall åka gräddfil. Jag uttalar att så länge ingen är dömd för ett brott och domen har vunnit laga kraft, så är de också i lagens mening oskyldiga och att då döma på förhand är att föregripa den rättsliga processen!
Vidare:Genom att kräva samma rätt och behandling för bikers som för andra medborgare kan jag självklart inte göra andra bikers en otjänst. Tvärtom,förföljelsen sprider sig allt vidare i samhället och kommer att drabba alla och envar inom kulturen allt eftersom. Västförbud på krogar är bara ett sådant exempel på trakasserier som drabbar alla rakt över.

Såsom svar 2 till signaturen "Nattmackan" angående artikeln: "Kriminellt fuskande" http://www.nt.se/debatt/diskutera.aspx?categoryid=28543&threadid=5120005

Till Nattmackan:Jag citerar ur artikeln:"Medan kronofogden försöker få in pengarna förbereds åtal mot fuskarna,fälls de misstänka riskerar de fängelse."Personerna ifråga är alltså inte dömda.I juridisk mening är de därför oskyldiga tills dom vunnit laga kraft.Vem och vad du pratar om i övrigt får du helt och hållet stå för själv!Jag kommenterar artikeln medan du tycks kommentera något helt annat som inte är under debatt här.Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback


Som svar på signaturen Martins inlägg i debatten kring artikeln: "Grannar känner ingen oro för mc-gäng
http://www.vk.se/Article.jsp?article=271164&3 postade Payback följande inlägg:

Nättidningen Payback må kanske inte ha så lång historia, 3 månader, men det saknar också all betydelse. Det är substansen på sidan som är det viktiga. För övrigt var jag också en av grundarna av ABATE samt dess första ordförande, för 10 år sedan. Därför har jag också lång erfarenhet av ämnet och kampen för bikers rättigheter. Vad gäller ABATE så lever organisationen helt och hållet på medlemsavgifter och är inte på andra sätt sponsrade av någon. ABATE är dessutom en amerikansk organisation från början med en historia som går tillbaka till 1972. Så försök håll dig till seriösa inlägg grundade på fakta och försök inte misstänkliggöra hårt arbetande organisationer!

Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som svar på artikeln: "Sticket: Bra att Försäkringskassan klämmer åt"http://www.kuriren.nu/ledare/artikel.aspx?articleid=4812698 postade Payback följande inlägg:

Att mc-klubbar valt att ställa sig utanför samhället innebär inte att de också ställer sig ovanför lagen. Olika organisationer har genom tiderna valt att leva utanför eller vid sidan av samhällets ramar: Amish-folket, Jehovas Vittnen,Knutbyförsamlingen och klosterordnar. MC-klubbarna är en del av samma tradition. De har valt att leva vid sidan av samhället och begär samma rätt och respekt för sin valda livsstil som ovannämnda sammanslutningar.Ty ett valt utanförskap är inte mer eller större än så. Det är inget val att stå över lagen. Det är bara ett tillval av frihet att själv skapa sin egen verklighet, inom sina kulturramar.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som svar på artikeln: Hells Angels expanderar - även i Umeå
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4580381 postade Payback följande inlägg:

Lasse Wierup och Micael Lindahl är två likvärdiga representanter för det offentliga Sverige som valt att göra karrär på mc-klubbarnas bekostnad. Bägge två har samma inbyggda systemfel i grunden. De saknar grundläggande fakta i ämnet rörande de specifika klubbar de kommenterar samt vidare all form av basala kunskaper om mc-kulturens drivkrafter och mekanismer. Än mer skrämmande är att en lokal polisområdescef saknar kunskap om vilka klubbar som ens existerar och därmed kan komma ifråga för uppgradering. Detta skulle ju dock aldrig kunna hända om media fullgjort sin skyldighet att tillse att rapporteringen är allsidig och därvidlag granskat fakta och själv grävt fram den rätta bilden av mc-kulturen istället för att låta bara ena sidan helt okritiskt få tillgång till medierna! Allsidighet, NSD, allsidighet!
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Upplagd av Payback på www.Payback.name

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar