söndag, april 26

Polisinsats mot Hells Angels + Peter Schjerva utmanar Wierup på duell!

Som ett Twinglylämkat blogginlägg till artikeln: "Polisinsats mot Hells Angels"
http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2009/04/25/182244/index.xml skriver Payback följande fråga:

Ett flertal nättidningar skriver på kvällen den 25 april, och fler kommer med största sannolikhet att skriva om denna "nyhet" den 26 april, varför det kan anses viktigt att be redaktioner och journalister redan i förväg om att gå på djupet i reportaget. Att granska vilket utfall denna gemensamma kraftsamling av resurser ifrån Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får? Vilka tillgångar och till vilka värden beslagtogs? Hur många övertidstimmar redovisade de fyra myndigheterna sammantaget och än viktigare; till vilken sammanlagd kostnad? Vilka övriga kostnader såsom för blod- och urinprov renderade satsningen? Hur många personer utsattes för dessa integritetskränkande åtgärder och hur många personer procentuellt och i faktiskt antal lämnade positiva prov? Vad blir då totalsumman för denna satsning och vad blev det totala utfallet vad gäller olika former av brottslighet?
När detta konstaterats skall sedan även resultatet vägas mot vilka övriga brottsliga handlingar som ägt rum under samma tid i Göteborg och som polisen igenom att vara upptagna med att förlänga kuken, som Leif GW Persson ju menar polisens jobb mot organiserad brottslighet främst avser, frivilligt släppt obevakat igenom? Vilka brott var värst? De som upptäcktes hos MC-klubben eller i övriga Göteborgsområdet?

Genom att på djupet granska, och sålunda ställa saker mot varandra, en sådan extraordinär insats som polisen företog mot mc-medlemmar denna kväll så kan media anses fullgöra kravet på allsidighet och kritiskt granskande av myndigheters agerande. Om de inte företar denna granskning får allmänheten heller aldrig en möjlighet att se om det är vare sig rimliga resultat i förbindelse med denna typ av aktioner eller om kostnaderna står i proportion till det åstadkomna utfallet.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som ett Twinglylänkat blogginlägg i kampanjen att få Wierup till att komma fram ur garderoben och ta debatten i mc-frågorna länkade Payback nedanstående text till artikeln: "Deras plan är att hjälpa gängmedlemmar hoppa av" http://www.dn.se/nyheter/politik/deras-plan-ar-att-hjalpa-gangmedlemmar-hoppa-av-1.611824

OBS! Tidigare publicerad på: http://www.second-opinion.se/so/view/281
”Och han är till viss del kritisk till journalistkårens ovilja att kartlägga och granska till exempel mc-gängen. Han menar att vi har tagit oss ett martyrskap som knappast korrensponderar med verkligheten. Är vi fega? - Ja, lite. Visst finns det hot som man måste ta på allvar. Men samtidigt är det få som faktiskt polisanmält hot genom åren. Ju fler vi är som skriver om detta, desto mindre kan mc-gängen göra åt saken, säger Lasse Wierup”

Bakgrund: Lasse Wierup går således ut och påstår att journalistkollegorna är fega och uttalar samtidigt att dessa är ovilliga att kartlägga och granska exempelvis mc-gängen. Hur rimmar då detta med verkligheten och Wierups höga svansföring i ämnet? Låt oss ta en titt på verkligheten om Wierup själv lever upp till vad han kritiserar andra för inom sin egen bransch:

Wierup har efter succén med boken Svensk Maffia kuskat land och rike runt och hållit föredrag, deltagiti olika debattprogram, suttit ner sofforna i olika tv-program samt allmänt uppträtt som en expert och auktoritet på mc-gäng. Han har även kritiserat det bristande massmediala intresset och viljan att skriva om mc-gäng.

Vad lär oss då verkligheten om Wierup? Jag har genom mail till Dagens Nyheter och i två olika artiklar på Newsmill utmanat Lasse Wierup på duell i ämnet ”mc-kriminalitet.” (Se: http://newsmill.se/artikel/2009/02/25/utmaning-pa-duell och http://newsmill.se/artikel/2009/03/04/var-gommer-sig-lasse-wierup) Jag har inte fått något som helst svar. Varför? Jag har ingen aning men under tiden jag väntar på svar kan jag ju passa på att tydliggöra mina skäl för utmaningen: Jag har i samband med dessa artiklar på Newsmill också angripit Wierups bristande kunskap och insikt i mc-kulturen och de drivkrafter och mekanismer som styr denna värld. Du behöver kanske inte nödvändigtvis ha levt inom kulturen för att kunna ge en rättvisande bild av densamma. Men du behöver alltid ha tillägnat dig grundläggande kunskap om dess begrepp, moral och tankevärld vilket Wierup kapitalt misslyckats med varför han ideligen drar slutsatser utifrån sin egen världsbild och tankevärld istället och omsätter denna på mc-kulturen. Detta slår alltid fel! Du måste alltid sätta handling, moral och betydelser gentemot den kontext du beskriver.

Genom att vägra anta utmaningen framstår Lasse Wierup precis så som han anklagar sina journalistkollegor för. Nämligen, feg! Han uppmanar fler att skriva om mc-gängen men vill inte själv anta en utmaning att duellera i ämnet. Detta är då ingenting annat än den yttersta formen av hyckleri och samtidigt det allra tydligaste exemplet på mången god dag på det klassiska uttrycket ”att kasta sten när man sitter i glashus”.

Den enda andra förklaringen till Wierups beteende måste vara att debatten bara skulle vara ensidig. Att mc-kulturen själv aldrig skulle få komma till tals och kunna besvara påhopp och oriktiga anklagelser. Ett fritt, levande demokratiskt samhälle behöver allas parters röster för att utvecklas, berikas samt, absolut viktigast, för att endast genom att lyssna på båda sidornas åsikter kan det avgöras vem som är lögnare och vem som är sanningsbärare. Endast den som har någonting att dölja vill undvika debatt och andras röster. Den som har rent mjöl i påsen ser bara den fria debatten som en möjlighet. En möjlighet att påvisa att den åsikt jag representerar har rätt och den andra sidan fel och därvid stärka sin egen sak. Den som själv vet att han har rätt fruktar inget av samtal, debatt och dialog och jag är inte rädd. Det är jag som har utmanat Wierup, inte tvärtom!

Jag har kastat handsken. Jag har utmanat Lasse Wierup på duell. Detta är ett offentligt faktum idag och som jag skrev vid det första tillfället jag tillkännagav utmaningen: ” En utmaning på detta sättet kan självklart bara antagas. Bara en mus bland män låter en utmaning stå oantagen.”
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

1 kommentar:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=vM2cvLKjNZs

    SvaraRadera