tisdag, april 28

Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som olika former av inlägg relaterande till artiklar om dagens razzia mot ekonomisk brottslighet postade Payback delar av eller hela nedanstående långa kommentar samt använde identisk text för att Twinglyblogglänka till kommentaren:

Nu är det andra gången på fyra dagar som Polis, Skatteverk, Kronogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samordnat genomför aktioner riktade mot Hells Angels varför det kan anses viktigt att be redaktioner och journalister redan i förväg om att gå på djupet i reportaget.

Att granska vilket utfall denna gemensamma kraftsamling av resurser ifrån Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får? Vilka tillgångar och till vilka värden beslagtogs? Hur många övertidstimmar redovisade de fyra myndigheterna sammantaget och än viktigare; till vilken sammanlagd kostnad? Vilka övriga kostnader såsom för blod- och urinprov renderade satsningen? Hur många personer utsattes för dessa integritetskränkande åtgärder och hur många personer procentuellt och i faktiskt antal lämnade positiva prov? Vad blir då totalsumman för denna satsning och vad blev det totala utfallet vad gäller olika former av brottslighet?

När detta konstaterats bör därefter resultatet vägas mot vilka övriga brottsliga handlingar som ägt rum under samma tid i Göteborg i lördags samt på aktuella platser,i dag tisdag,och som polisen igenom att vara upptagna med att förlänga kuken, som Leif GW Persson ju menar polisens jobb mot organiserad brottslighet främst avser, frivilligt släppt obevakat igenom? Vilka brott var värst? De som upptäcktes hos MC-klubben eller i övriga landet?

Genom att på djupet granska, och sålunda ställa saker mot varandra, en sådan extraordinär insats som polisen företog mot mc-medlemmar denna kväll så kan media anses fullgöra kravet på allsidighet och kritiskt granskande av myndigheters agerande. Om de inte företar denna granskning får allmänheten heller aldrig en möjlighet att se om det är vare sig rimliga resultat i förbindelse med denna typ av aktioner eller om kostnaderna står i proportion till det åstadkomna utfallet.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Twinglybloggat: http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2009/04/28/182471/index.xml

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar