måndag, april 27

Som svar på artikeln: "Det går att vända på utvecklingen" http://www.gt.se/nyheter/1.1547776/liv-landell-det-gar-att-vanda-pa-utvecklingen?err=Tack%20för%20din%20kommentar! postade Payback följande kommentar:

Lasse Wierups totala kunskaper om mc-gäng kan skrivas på ett frimärke och ändå få gott om plats över. Det finns inget komplicerat i avhoppsprocessen. Det är bara polis och media som länge odlat myter kring detta. Vill du gå ur och inte har skulder eller något otalt med klubben lämnar du bara klubben. Ingenting konstigare eller märkvärdigare än så. Bad Standing innebär att du har brutit mot klubbens regler varvid du blir utesluten och, såsom i diplomatkretsar, betraktad som persona non grata. Har du utestående skulder till klubben får du då självklart göra rätt för dig, även här på samma sätt som i alla mellanmänskliga förbindelser. Du avslutar helt sonika ditt engagemang och dina affärer med klubben. Ingenting annat eller mera än att gå ur ex.vis en golfklubb. Även där måste du betala dina innestående skulder innan du kan anses ha avslutat engagemanget.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar