söndag, april 26

Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som svar till signaturen "Sanningen tack" kring artikeln: "Norrbotten kraftsamlar mot den grova brottsligheten" http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4587939 postade Payback följande kommentar:

Till ”Sanningen Tack”: När argumenten tryter kommer okväden! Jag förstår att du inte förmår resonera bort den statistiska sanningen och därför går till personangrepp. Det är okay! Det är som det är när något inte går att bemöta genom motsatt fakta. Dina ord bevisar bättre än något annat det oantastliga i statistiken. För det är ju inte ”svammel” eller ”påhittade lögner”. Det är siffror direkt från två olika, oberoendestatliga utredningar och där jag också redovisar källmaterialet. Så läs Paybacks ”Sanningen om bikerkriminaliteten” igen och ta till dig sanningen! Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som ett Twinglylämkat blogginlägg till artikeln: "Polisinsats mot Hells Angels"
http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2009/04/25/182244/index.xml skriver Payback följande fråga:

Ett flertal nättidningar skriver på kvällen den 25 april, och fler kommer med största sannolikhet att skriva om denna "nyhet" den 26 april, varför det kan anses viktigt att be redaktioner och journalister redan i förväg om att gå på djupet i reportaget. Att granska vilket utfall denna gemensamma kraftsamling av resurser ifrån Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får? Vilka tillgångar och till vilka värden beslagtogs? Hur många övertidstimmar redovisade de fyra myndigheterna sammantaget och än viktigare; till vilken sammanlagd kostnad? Vilka övriga kostnader såsom för blod- och urinprov renderade satsningen? Hur många personer utsattes för dessa integritetskränkande åtgärder och hur många personer procentuellt och i faktiskt antal lämnade positiva prov? Vad blir då totalsumman för denna satsning och vad blev det totala utfallet vad gäller olika former av brottslighet?
När detta konstaterats skall sedan även resultatet vägas mot vilka övriga brottsliga handlingar som ägt rum under samma tid i Göteborg och som polisen igenom att vara upptagna med att förlänga kuken, som Leif GW Persson ju menar polisens jobb mot organiserad brottslighet främst avser, frivilligt släppt obevakat igenom? Vilka brott var värst? De som upptäcktes hos MC-klubben eller i övriga Göteborgsområdet?

Genom att på djupet granska, och sålunda ställa saker mot varandra, en sådan extraordinär insats som polisen företog mot mc-medlemmar denna kväll så kan media anses fullgöra kravet på allsidighet och kritiskt granskande av myndigheters agerande. Om de inte företar denna granskning får allmänheten heller aldrig en möjlighet att se om det är vare sig rimliga resultat i förbindelse med denna typ av aktioner eller om kostnaderna står i proportion till det åstadkomna utfallet.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som svar till signaturen "Helvetes Ängeln" (lite otillåtet användande av signaturen kanske?) till artikeln: "Norrbotten kraftsamlar mot den grova brottsligheten" http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4587939 postade Payback följande inlägg:

"Vems sanning beskrivs i nättidningen Payback?"Det finns bara en sanning.Den absoluta och faktiska som är odiskutabel och inte kan argumneteras emot.Den sanningen presnteras i Payback.Det är två oberoende statliga utreningars siffror som sammanställts varför opartiskheten inte heller kan diskuteras eller argumenteras emot,vilket inte heller media och polis ens försökt.De tror att om de inte låtsas om de faktiska bevisen för att mc-klubbarnas kriminalitet är de enskildas kriminalitet så försvinner de och finns inte.Men så är det inte!Det finns bevis i vår favör och vi kommer att fortsätta sprida kunskapen kring detta tills alla människor i hela landet har samma kunskapsbas som vi.
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Som svar på artikeln: "Norrbotten kraftsamlar mot den grova brottsligheten" http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4587939 postade Payback följande inlägg:

Polisen har aldrig någonsin presenterat en liknande statistisk undersökning. Jag har också presenterat denna sammanställning för 3 månader sedan och ständigt propagerat för den i media. Inte en enda gång har polis eller media kommenterat statistiken. Och hur skulle de kunna det? Brå och Sveriges Radio har fått ut grundmaterialet direkt från polisen. Min uppgift har sedan bara varit att sammanställa dessa två statliga och objektiva utredningars siffermaterial. Mer objektivt blir det inte! Och polisen har aldrig någonsin presenterat något liknande. Så läs återigen Paybacks artikel ”Sanningen om bikerkriminaliteten” och bliv upplysta!
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Läs mer http://payback-name.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar