lördag, april 11

Som ett Twinglykopplat blogginlägg har Payback postat detta genmäle:

Exakt vilka brott har HA som helhet fällts för då ni låter uttalandet kriminell organisation stå oemotsagt? Brott, där polisen har lett i bevis att klubben planerat, beslutat och tillsammans verkställt den brottsliga handlingen, och därefter tillgodogjort sig profiten av gärningen? För detta är ett absolut krav om det skall vara adekvat att tala om ”kriminella mc-klubbar. Ty om inte klubben som helhet med samtliga dess medlemmar, är fällda för samma brott är det ju ”endast” en fråga om enskilda individers kriminalitet och skall så behandlas och refereras. Allt annat är ju ett fall av förtals- och ärekränkande natur som om samma benämning vore riktad mot enskild person blivit föremål för en rättsprocess för förtal och inneburit en fällande dom för förtal!
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback
http://hd.se/helsingborg/2009/04/10/anhoeriga-vill-doedfoerklara-ha/

*********************************

Kriminell organisation?
För att en mc-klubb skall kallas för en kriminell organisation måste polisen ha lett i bevis att klubben planerat, beslutat och verkställt en brottsliga handling och därefter njutit profiten av gärningen. Ty om inte klubben som helhet med samtliga dess medlemmar, är fällda för samma brott är det ju ”endast” en fråga om enskilda individers kriminalitet och skall så behandlas och refereras!
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback 10 Apr 2009, 18:02


2 Kör du med dina ordklyverier...
... folk vet vad det är för organisation. De är inte kända för att vara lagens beskyddare direkt.


Bäver, för bövelen! 10 Apr 2009, 18:39
3 Re Kriminell organisation
Det är precis därför som Ha t ex har den organisationen som de har. Detta är enbart till för att de inte skall falla in under definitionen kriminell organisation. I verkligheten råder det dock ingen tvekan om vad det är för slags organisation. De använder klubbens rykte för att kunna begå brott och medlemmarna betalar även till klubben av de pengar de tjänar på kriminell verksamhet. Därmed har de i praktiken begått brotten gemensamt och borde bedömas därefter!
MC-förare 10 Apr 2009, 18:54

*********************************

Som svar på de två rubricerade insändarna http://hd.se/helsingborg/2009/04/10/anhoeriga-vill-doedfoerklara-ha/kommentarer/ postade Payback följande svar:

HA är självklart inte kända för att vara lagens beskyddare. Varför skulle de vara det? Vi har en polismakt i Sverige som skall ta hand om att verkställa lagen.

Till mc-förare kan jag bara säga: Om du nu vet allt detta,varför har du inte kommit ut och lagt fram dina bevis? Du måste vara en väldigt duktig privatspanare som kan bevisa något som polisen under 20 års underättellsearbete och konstant övervakning misslyckats med!? Och kan du inte göra det så är ju också allt det du säger bara en fördumsfull lögn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar