måndag, april 20

Grannar känner ingen oro för mc-klubben Red Devils


Att Umeå Red Devils håller på att etablera sig på Yrkesvägen på Teg i Umeå och bli en fullfjädrad Hells Angels-klubb oroar inte de närmaste grannarna. -Mc-klubbar i olika tappningar har länge funnits i lokalerna och vi har inte störts av deras närvaro.

Det säger Morgan Karlsson som äger C.M. Cykel & Allservice på Teg, med verksamhet i direkt anslutning till mc-klubbens lokal på Yrkesvägen.
http://www.vk.se/Article.jsp?article=271164

Tänk en hel vecka med bara trevliga nyheter

Som svar på artikeln: "Grannar känner ingen oro för mc-gäng" http://www.vk.se/Article.jsp?article=271164 postade Payback följande inlägg:

Grannar, vanligt folk och affärsidkare behöver enligt alla tillgängliga fakta aldrig bekymra sig när en mc-klubb etablerar sig på orten. Tvärtom kan de känna sig tillfredställda över att brottsligheten minskar. "Om man tittar på de
brottskategorier där antal anmälda brott erfarenhetsmässigt överensstämmer väl med den faktiska brottsligheten (framförallt tillgreppsbrott), kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng." Citat hämtat från "Effekter av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996–2003 - Joakim Hilldén"
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar