söndag, april 19

Den organiserade brottsligheten i Europa kan delas upp i fyra nav.


De kriminella ligorna i Europa är spridda över ett stort område och har skilda verksamheter vilket förenklar gränsöverskridande samverkan. Exempelvis är länderna på Balkan inkörsporter för både heroin och kokain norrut samtidigt som de är transitländer för stöldgods söderut, skriver SvD. Människohandeln har sitt nav i Ryssland, samt gamla sovjetstater som Vitryssland och Ukraina.

Vid nordväst är ligorna baserade i länder som Estland, Lettland, Litauen och Polen där den främsta inriktingen är framställning och smuggling av amfetamin. Sverige, Danmark och Finland genererar tämligen lite gränsöverskridande kriminalitet. Däremot används de som transitländer för stöldgods, narkotika, människohandel och människosmuggling.

I det nordvästra navet är ligorna ofta inriktade på att sprida de produkter som förs in i EU via gränserna i öst och syd men det förekommer även produktion av ecstacy.

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/192185-har-finns-de-kriminella-ligorna

Över 1 000 kriminella grupperingar opererar inom EU och många EU-politiker vill ha tuffare tag. Men det är först nu som EU:s polisbyrå Europol har börjat fungera. Röster höjs för ett framtida europeiskt FBI.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2758039.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar