tisdag, april 14

Som svar på artikeln: "Södertäljebo utpressad av Hells Angels" http://lt.se/nyheter/1.111687 skrev Payback följande svar:

För det första är ju rubriken svårt missvisande i avsikt att smutskasta vilket ju med all tydlighet framgår av texten. Hells Angels har inte med artikelns innehåll att göra.Det är en helt annan gruppering.

Vidare, till en eventuell framtida dom, har media, myndigheter och privatpersoner att utgå ifrån att olika individer är oskyldiga. Det är åklagarens sak att bevisa bortom rimligt tvivel att någon gjort sig skyldig till brott, och fram till en fällande dom vunnit laga kraft är en person också i juridisk mening oskyldig. Så ingen har rätt att bedriva massmedial lynchning och att föregripa rättskipningen då det i så fall också, på grund av en uppmärksamhet kring fallet, är att betrakta såsom otillåten påverkan på rättssystemet. I samma mån som mc-kulturen, ett flertal gånger har anklagats för att utföra!
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar