onsdag, april 15

Peter som ligger bakom nättidningen Payback, en mc-tidning, JO-anmäler ett gäng kommuner. Läs nya Payback

Sandviken JO-anmäls för fastighetsköp

Mannen, som kommer från Kristianstad, anmäler även Ystad och Linköping, som också har köpt fastigheter för att hindra etablering av mc-gäng.

Mannen vill nu att JO utreder om de tre kommunerna agerat fel.

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.960528

Starshineköp JO-anmält

2009-04-14 16:59 (Uppdaterad 17:02) YSTAD
Ystads kommun har tillsammans med Sandviken och Linköping JO-anmälts av redaktören för den nätbaserade mc-tidningen Payback.
http://www.skd.se/article/20090414/NYHETER/380918325

JO-anmälan mot fastighetsköp

Sandviken En person i Kristianstad har anmält Sandvikens kommun till Justitiekanslern, JK, och Justitieombudsmannen, JO, för kommunens köp av en fastighet där mc-klubben Outlaws flyttat in.
Han vill att det prövas om kommunen därigenom bröt mot kommunallagens bestämmelser om att alla kommuninvånare ska behandlas lika.

Kristianstadsbon hävdar att Sandvikens kommun särbehandlade mc-klubben eftersom syftet var att förhindra mc-klubbens verksamhet.
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.960255


Linköpings kommun JO-anmäld. Mannen, som står för nättidningen Payback - en tidning om mc-kulturen, JO-anmäler Ystads, Sandvikens och Linköpings kommuner.
http://svt.se/2.33686/1.1519781/linkopings_kommun_jo-anmald

Tre kommuner har JO-anmälts av en redaktör för en nätbaserad mc-tidning.
Orsaken: Kommunerna har köpt fastigheter för att förhindra att mc-gäng etablerar sig i lokalerna.
http://www.fsve.se/dev/article.php?id=2861

Kör hårt Peter, du har lyckats bra med marknadsföringen må jag säga samma dag som nya nummret av Payback finns att läsa på.
http://www.payback.name

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar