torsdag, april 9

Begreppen "kopplingar till" eller "anknyning till"

Då det i allt fler artiklar numer används rubrikens begrepp är det nu hög tid att förklara dessa begrepp. Begrepp som på grund av bristande information kring bikerkulturens drivkrafter och mekanismer förmått vinna inträde i massmedia och leva ett eget liv.

”Anknytning till”och ”koppling till”. Begrepp som helt och hållet är ihopdiktade av polisen, enbart och uteslutande i syfte att misskreditera hela bikerkulturen. För att få ett verktyg att anklaga bikerklubbar för handlingar, brott eller gärningar de överhuvudtaget inte har med att göra.

En klubb gör ingenting, planerat, beslutat och sanktionerat, tillsammans med någon klubben utomstående. I en bikerklubb är man antingen medlem, hangaround eller prospect, eller är man ingen och ingenting alls. Enbart utomstående och har som sådan ingenting med klubben och dess aktiviteter att skaffa.

Så nästa gång ni läser eller hör ”anknytning eller koppling till” så vet ni att det existerar inga sådana personer som är anknutna eller har kopplingar till en klubb. Det finns bara medlemmar och utomstående. Och vad utomstående gör, har självklart klubben inget som helst ansvar för.

I detta specifika fallet har också personerna ifråga portats från Bandidos efter händelsen: ”De två män som misstänks för det har har aldrig varit medlemmar i Bandidos, och kommer heller aldrig att bli det. Vi har sett dem som supporters, hävdar en Bandidosmedlem.” http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=869059

Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar