torsdag, juli 2

Överklagan av Eskilstuna kommuns "västförbud på krogen"

Nättidningen Payback

Överklagan av Eskilstuna kommuns beslut om "Tillägg till alkoholpolitiska riktlinjer - regler avseende olägenheter ifråga om ordning och nykterhet KSKF/2009:276 § 119, 2009-06-17

Då detta är en både principiellt och i praktiken väldigt viktig fråga för bikerkulturen emedan den innebär en ytterligare inskränkning av bikers levnadsbetingelser samt också omöjliggör en av de få naturliga mötes- och kommunikationsmöjligheter mellan bikers och allmänhet, är det av största vikt att få provat lagligheten i denna åtgärd. Vinner detta västförbud laga kraft i Eskilstunas kommun kommer den för det första att följas av samma inskränkning på andra orter i Sverige men även att vara det första steget mot en total utestängning av bikers från samhället:
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/oeverklagan-av-eskilstuna-kommuns-vaestfoerbud-paa-krogen-305322

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar