måndag, juli 27

Support Nättidningen Payback


Payback är helt beroende av bidrag från sina läsare och sympatisörer därför är också alla tillskott som bidrar till tidningens överlevnad välkomna. Varje person/klubb som skänker minst 500 kronor får sitt namn publicerat under sidan Sponsorer/Finansiering om inte meddelande på insättningsblanketten eller per mail erhållits om att givaren vill vara anonym. På sponsorsidan kommer även publiceras ett aktuellt procenttal för hur stor andel av Paybacks årliga verksamhet som hittills finansierats fullt ut!

Mitt arbete, tillhör alla, hela bikerkollektivet. Väljer någon att stödja min kamp och mitt korståg rent ekonomiskt är jag djupt tacksam då det innebär att jag kan fortsätta mitt arbete. Jag tar emot gåvor från alla men förbehåller mig alltid rätten att själv helt och hållet styra och bestämma över mitt skrivna arbetes form, innehåll, struktur och åsikter!

Tar jag då emot och accepterar donationer ifrån precis allt och alla? För det första kan insättningar göras anonymt. För det andra har jag varken tid eller resurser att efterforska olika givares identitet, tillhörighet eller motiv. Jag anser kampen och dess mål vara överordnat vem som stödjer eller sympatiserar med mitt korståg. Så länge jag äger min integritet och har förmågan att själv bestämma över mitt arbetes innehåll och riktning så är givarnas identitet likgiltig men deras kapitaltillskott välkommet!

http://www.payback.name/support.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar