torsdag, juli 2

Kriminella gäng - ett storstadsproblem

Livliga diskussioner och flera spontana applåder uppstod när polisen i dag höll seminarium om hur nyrekryteringen till kriminella gäng kan stoppas. Polismästare Johan Grenfors fick ut mycket av diskussionerna.
- Men det är ju mest en storstadsproblematik, säger han.

Även om det förekommer kriminella som uppträder i grupp vill Johan Grenfors inte sträcka sig så långt som att tala om kriminella gäng på Gotland. Men han påpekar att det förebyggande arbetet på ön är av stor vikt.
- Om vi inte är beredda att ta tag i frågorna i ett tidigt skede så blir det problem, och därför är strategierna som har diskuterats i dag angelägna för oss.

Jobba på två plan:

Seminariet leddes av länspolismästare Carin Götblad som konstaterade att man måste jobba på två plan. Det ena är att hitta åtgärder för de som är på väg in i kriminalitet och det andra är att hjälpa dem som vill ta sig ur en kriminell tillvaro. Att hindra ungdomar från att dras in i kriminalitet är en viktig del av arbetet.
- Vi vet att det inte finns någon quick fix bakom hörnet, men det är så lätt att se unga människor som ett problem, säger Carin Götblad.

Många hade kommit för att diskutera ämnet och länspolismästaren fick flera gånger avbryta vissa engagerade debattörer. Gotlandspolisens initiativ till föräldramötet "Underbara Ungdomar" berömdes och Carin Götblad lovade att ta med sig idén till Stockholm.

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5378308

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar