torsdag, juli 9

För de bikers som utsatts för brottsprovokation

HD tar upp brott som provocerades

För första gången ger Högsta domstolen resning till en man som dömts för brott som polisen provocerat fram.
Beslutet innebär sannolikt att polisen får svårare att arbeta med infiltratörer.


För de bikers som utsatts för brottsprovokation ligger nu vägen öppen för att få sin dom prövad: Ty för första gången har högsta domstolen beviljat resning för en man som dömts för brott som polisen provocerat fram. http://nyhetskanalen.se/1.1086202/2009/07/08/hd_tar_upp_brott_som_provocerades

Det är inte säkert att 26-åringen skulle ha begått brottet utan provokation, anser HD i det principiellt viktiga beslutet. - Man sätter helt enkelt ner fötterna och säger att det sätt som polisen använt sig av infiltratörer och att man hemlighållit det för försvarare och domstolar strider mot svensk lag och mot europakonventionen, säger Nils-Erik Schultz, statsåklagare.

Vad får då beslutet för praktisk funktion? - Polisen tvingas förmodligen bli betydligt restriktivare med detta arbetsätt än tidigare. - Vägen ligger nu öppen för personer som blivit utsatta för den här typen av brottsprovokationer att begära resning!

Så till de bikers som varit utsatta för brottsprovokation: Sök resning med hänvisning till den prövning som redan beviljats av Högsta Domstolen!

Till de bikers som kanske redan suttit av ett fängelsestraff för ett av polisen framprovocerat brott: Sök skadestånd från Justitiekanslern. Ett gott råd dock: Vänta ut den kommande domen i Högsta Domstolen först och hänvisa till den i överklagan!

Peter Schjerva för ABATE Sverige och Nättidningen Payback

http://payback-name.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar