lördag, juli 4

Kriminella får mer spelrum

En rad explosiva händelser de sista tolv månaderna har drabbat Skånepolisens ekonomi hårt. Lösningen, i brist på pengar, är omprioriteringar som ger spelrum för kriminella. En nödsignal är skickad till polisledningen i Stockholm.

Som ett blogginlägg till artikeln: "Kriminella får mer spelrum"
http://sydsvenskan.se/malmo/article450363/Kriminella-far--mer-spelrum.html skrev Payback följande:

Skånepolisen har tagit sig vatten över huvudet och gör av med mer pengar än de har till förfogande. Det är frågan om enkel matematik. De pengar du har måste räcka till den verksamhet du bedriver. Detta gäller 5-åringars veckopengar såväl som familjers ekonomi.Det är precis som Tommy Hydfors, vice chef för rikskriminalpolisen, också uttalar: "Alla polismyndigheter måste ha en beredskap för särskilda händelser, det ska man hantera inom ordinarie ram. Man får prioritera bort annat, så är det bara!"

Det finns inga extrapengar och när du gjort av med det du fått i årspeng får du helt enkelt svälta eller omprioritera. I skånepolisens fall är detta ju också enkelt gjort. Sluta med de dagliga trakasseringarna (jag pratar här om fordonskontroller, blod- och urinprov, körkorts- och registreringskontroller) av mc-klubbarna och deras enskilda medlemmar. Sluta med att på nästan varje mc-arrangemang stå uppställd med stor styrka för att fotografera, registrera, videofilma, fordonskontrollera, visitera m.m i all oändlighet. Allt detta är åtgärder som leder till ringa eller inga resultat men där den sammanlagda kostnaden, inte för att undersöka misstänkta brott utan, för att enbart och uteslutande punktmarkera och trakassera mc-kulturens medlemmar är skyhöga. (Hur höga ligger bara inom medias makt att kunna finna ut men det har hitintills inte varit ett prioriterat område. Kanske dags för omprövning nu?) Här erbjuds en enkel lösning på hela Skånepolisens budgetproblem. Är ni beredd att ta denna chans eller är det än och fortfarande viktigare att visa sin makt över och gentemot en liten subkultur ni förföljer, inte för dess brottslighet utan för det som Leif GW Persson kallade er kukförlängning?
Peter Schjerva/ABATE Sverige/Nättidningen Payback

1 kommentar:

  1. det bästa sättet för acction

    put out firer with gasoline

    http://www.youtube.com/watch?v=kqYJ59QDF9A

    SvaraRadera